9 lutego 2017

Geologia i geotechnika

W ramach usług geologicznych proponuję Państwu m.in.:
 • wiercenia rozpoznawcze (do 25m)
 • badania geologiczne stanu środowiska gruntowo-wodnego
 • projekty prac geologicznych i geotechnicznych
 • dokumentacje geologiczno- inżynierskie i geotechniczne, hydrogeologiczne, złożowe
 • geotechniczna obsługa placów budowy, – kontrola jakości prowadzonych prac geotechnicznych,
 • badania nośności podłoża płytą VSS oraz płytą dynamiczną (moduły odkształcenia oraz podatność podłoża).
 • obsługę geologiczną budowy
 • pomiar zagęszczenia gruntu sondą SD-10 (DPL), DPM, DPH
 • wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych
 • wykonanie ekspertyz oraz projektów związanych z poprawą parametrów gruntów, stateczności zboczy, poprawą nośności gruntów nienośnych itp.
 • usługi geologiczne innego typu
 • konsultacje geologiczne