10 lutego 2017

Hydrogeologia

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

Wiercenie studni projekty prac geologicznych dokumentacje hydrogeologiczne operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych.

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

Projektowanie, wykonanie otworów piezometrycznych opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

POMPY CIEPŁA

Projekty prac geologicznych wykonanie dolnego źródła ciepła dokumentacja powykonawcza.